دانشگاه جامع علمی کاربردی عصردین ودانش

نمرات نهایی درس روشهای تولید

نمرات نهایی درس روشهای تولید

بدینویسله نمرات نهایی درس روشهای تولید ارائه می گردد.هرگونه سوال ونظرپیرامون نمرات اعلام شده رافقط وفقط ازطریق پست الکترونیکی nikoo_dinodanesh@yahoo.com ارسال کنید ومنتظرپاسخ بمانید.

نیکو

نام نام خانوادگی نمره   نهایی   وضعیت

ميان ترم

(5نمره)

پایان ترم

(12نمره)

كوئيز

(1نمره)

حضوروغياب

(1نمره)

تحقيق

(1نمره)

مجموع

(20نمره)

ارفاق

ملیحه

محمدی

20.00

قبول

1.3

12

1

1

1

16.3

19.8

نرگس

پرستار

20.00

قبول

3.1

10.5

0.75

1

1

16.4

20.0

داود

مریدی

18.50

قبول

4.6

10

0

0.5

0

15.1

18.4

نگار

اینانلو

17.25

قبول

4.0

7

1

1

1

14.0

17.1

پریسا

برخورداری

15.75

قبول

3.4

7

0.5

1

1

12.9

15.7

محسن

صانعی

15.50

قبول

0.0

10

0.75

1

1

12.8

15.5

بهاره

صادق آبادی

14.24

قبول

1.6

6

1

1

2

11.6

14.2

هاجر

رضایی نیارکی

14.00

قبول

3.0

4.5

1

1

2

11.5

14.0

ناهید

قروه

14.00

قبول

2.0

6.5

1

0.75

1.25

11.5

14.0

مينا

حورزاد

14.00

قبول

2.4

6

1

1

1

11.4

13.9

شراره

یزدان پرست

13.75

قبول

2.4

6

0.75

1

1

11.1

13.6

نگار

جزو مقربیان

13.50

قبول

2.8

6.5

0.75

1

0

11.0

13.4

نیلوفر

ریاحی

13.50

قبول

1.6

6.75

0.75

0.75

1

10.9

13.3

مهدیه السادات

میر امینی

13.25

قبول

0.0

8

0.75

1

1

10.8

13.1

احسان

غضنفری

13.00

قبول

2.0

6.5

1

1

0

10.5

12.8

راحله

اکبری تیر آبادی

12.75

قبول

2.1

6.5

0

0.75

1

10.4

12.7

زهرا

حساس نجیب

12.25

قبول

2.0

5.5

0.75

0.75

1

10.0

12.2

شاقیک 

بوداغیان

12.25

قبول

0.0

10

0

0

0

10.0

12.2

سجاد

قربان خانی

12.00

قبول

2.0

5

0

0.5

2

9.5

11.6

محسن

ابراهیمی

12.00

قبول

1.5

5

1

1

1

9.5

11.6

سعید

اورعی

12.00

قبول

1.3

5.25

0.5

0.75

1.5

9.3

11.4

سمیه

عسکری خان آبادی

12.00

قبول

2.8

3

1

1

2

9.8

11.9

محمد علی

طاهروردی

12.00

قبول

2.1

4

1

1

1.5

9.6

11.7

احسان

زارعپورورجوی

12.00

قبول

2.0

6

0

0.75

1

9.8

11.9

مریم

مربوطه کوچک

12.00

قبول

0.3

5.5

1

1

1.5

9.3

11.3

عاطفه

احمدی

12.00

قبول

0.5

4

1

1

2

8.5

10.4

رضا

کنار کوهی

12.00

قبول

1.5

4

1

1

2

9.5

11.6

مهرناز

رجبی شیران

12.00

قبول

4.0

2.5

0

1

2

9.5

11.6

فاطمه

عرشی سلوط

9.00

مردود

1.5

2.5

1

1

1

7.0

8.5

پریچهر

خواص صاحبی

8.00

مردود

1.5

2

1

1

1

6.5

7.9

محمد 

حيدري

8.00

مردود

0.0

3.5

0

1

2

6.5

7.9

سمیرا

منعمی بردسکن

7.75

مردود

0.0

5

0.75

0.5

0

6.3

7.6

ویدا

وفائی

5.25

مردود

2.3

0

1

1

0

4.3

5.2

زهرا

نظرپوریان شیخی

5.00

مردود

2.0

2

0

0

0

4.0

4.9

زهرا

عدالت فر

4.50

مردود

0.0

2

0.5

1

1

4.5

5.5

حدیث

ترک خیر آبادی

3.50

مردود

0.0

0.5

0

0.75

1.5

2.8

3.4

مرضه

معین

2.50

مردود

0.0

2

0

0

0

2.0

2.4

مصطفی 

غلام احمدی

2.00

مردود

0.0

1.5

0

0

0

1.5

1.8

محسن

زمانی

0.00

مردود

0.0

 

0

0

0

0.0

0.0

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

نمرات اجزای ماشین

نمرات درس اجزای ماشین به زودی اعلام می شود.

نیکو ۱۸ دی ۱۳۸۹

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

اعلام نمرات نهایی درس اجزای ماشین

نمرات نهایی درس اجزای ماشین اعلام شد.

با مراجعه به آموزش دانشگاه ازنمرات نهایی مطلع شوید.

                                                                                          باآرزوی توفیق روزافزون

                                                                                                           نیکو

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

موضوعات پروژه درس طراحی ماشین

     دانشجویان محترم پس ازانتخاب موضوع موردنظرازطریق پست الکترونیکی nikoo_dinodanesh@yahoo.com موضوع خودرااعلام کرده ومنتظرتایید نهایی باشید.

بدیهی است قبل از اعلام نظروتایید نهایی انجام پروژه توسط دانشجو مورد قبول نمی باشد.

توجه فرمایید پس ازتایید نهایی وانجام پروژه فقط وفقط درسرجلسه امتحان پایان ترم پروژه راتحویل دهید. این زمان به هیچ وجه تمدید نمی شود.

                                                                                                                  نیکو

۱-یاتاقانهای مغناطیسی وکاربردآنهابه همراه عکس       (ظرفیت تکمیل نشده است)                             

۲-نمونه ۱۰موردکاربرد یاتاقانهادردستگاههای مختلف به همراه عکس           (ظرفیت تکمیل نشده است) 

۳-بیان تفاوت کاربرد یاتاقان محوری ویاتاقان شعاعی همراه باارائه تصاویرمرتبط     (ظرفیت تکمیل نشده است) 

۴-نمونه ۵ مورد کاربرد کوپلینگهای انعطاف پذیر به همراه تصاویر              (ظرفیت تکمیل نشده است) 

۵- نمونه ۵ مورد کاربرد کوپلینگهای صلب به همراه تصاویر      (ظرفیت تکمیل نشده است) 

۶- معرفی انواع تکیه گاهها به همراه تصاویر                (ظرفیت تکمیل نشده است)  

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  

وبلاگ اجزای ماشین

+ نوشته شده در  ساعت   توسط